COVID-19: informació reactivació sector esportiu

21/09/2020: Regulació Esportiva a la fase de nova normalitat, FAQS V.

21/09/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

17/09/2020: Webinar Consejo COLEF: Mascarilla en Educación Física, Actividad Física y Deporte en tiempos de la COVID-19

17/09/2020: Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de setembre de 2020 per la qual es preveu el procediment d’adjudicació de places als aspirants a funcionaris interins docents de la borsa per a substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes directament relacionades amb la COVID-19

16*/09/2020:

15/09/2020: Secretaria de la Junta de Govern. Decret de batlia núm. 202013611 de mesures de tancament temporal de pistes esportives municipals de l’Ajuntament de Palma per a la contenció del covid-19

12/09/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS IV

12/09/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum d’11 de setembre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant la Resolució de 28 d’agost de 2020 i es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

05/09/2020: Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

03/09/2020: ACTUALITZACIÓ. Llistat d’esports d’equips amb caràcter estatal que poden entrenar amb contacte. La resta de lligues ho han de fer amb distanciament social, almenys durant 15 dies més.
28/08/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS III
28/08/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020
28/08/2020: Llistat d’esports d’equips amb caràcter estatal que poden entrenar amb contacte. La resta de lligues ho han de fer amb distanciament social, almenys durant 15 dies més.

18/08/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

18/08/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS II

11/08/2020: Ordre de la consellera d’Afers Socials i Esports de dia 10 d’agost de 2020 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 (ajuts a autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, per a la contractació de personal monitor de suport a les escoles d’estiu i campus esportius per a participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%.)

13/07/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID- 19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

20/06/2020: Regulació esportiva a la fase de la nova normalitat.

20/06/2020: Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat

17/06/2020: Guia “Las profesiones colegiadas antes el COVID-19”

16/06/2020: Normativa ordenada crisis de la COVID-19

08/06/2020: Decret 3/2020, de 7 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen mesures de flexibilització, regulació i graduació de determinades restriccions en l’àmbit de Illes Balears establertes durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

03/06/2020: FAQs Esports Fase 2. Actualització 31052020

03/06/2020: CONSEJOS PARA UNA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA SEGURA Y SALUDABLE EN PERSONAS MAYORES DURANTE LA DESESCALADA

02/06/2020: Fase 3 en el sector deportivo, primera Orden que lo regula

01/06/2020: Pàgina d’informació sanitària i econòmica CAIB

30/05/2020: Guía de errores en el reconocimiento de prestaciones de un ERTE

28/05/2020: Informe en relació a l’afectació de la pràctica de l’activitat física i l’esport a les Illes Balears de la publicació SND/445/2020 de 26 de maig. Direcció general d’Esports. Govern de les Illes Balears

27/05/2020: Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

26/05/2020: FAQs Esports Fase 2 actualització

23/05/2020: Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad

22/05/2020: FAQs Esports Fase 2

20/05/2020: Medidas de la fase 2 en el sector deportivo

20/05/2020: FAQs Esports Fase 1_actualització

19/05/2020: Decálogo de recomendaciones para informar a la ciudadanía con rigor sobre la actividad física, educación física y deporte

16/05/2020: Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

14/05/2020: Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del COVID-19

14/05/2020: Mesures d’higiene i prevenció per el Educadors/es Físics Esportius/ves i els seus centres de treball

13/05/2020: Els/les educadors/es físic esportiu davant la fase 1

11/05/2020: FAQs Esports Fase 1

09/05/2020: Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

09/05/2020:  Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del COVID-19 

08/05/2020:  INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN PLAYAS Y PISCINAS

06/05/2020: Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.

05/05/2020: Consejo Superior de Deportes ha habilitat una nova i única adreça de correu electrònic per dubtes relatius a la desescalada del sector esportiu, mitjançant la qual qualsevol persona, entitat o institució hi pot enviar els dubtes que tenguin.
L’adreça és: desescalada@csd.gob.es

05/05/2020: FAQs Esports

05/05/2020: Petición de aclaración sobre el inicio de los servicios de los/as EFD en la fase 0 EL CONSEJO COLEF SOLICITA AL MINISTERIO DE SANIDAD UNA ACLARACIÓN SOBRE EL INICIO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS/AS EDUCADORES/AS FÍSICO DEPORTIVOS/AS

04/05/2020: ACLARIMENTS SOBRE LES MESURES DE REACTIVACIÓ DEL SECTOR ESPORTIU (FASE 0)

04/05/2020: Décalogo de recomendaciones para deportistas profesionales y federados. Incorporación a la nueva normalidad

03/05/2020: Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado.

02/05/2020: Recomendaciones para salir a la calle a realizar actividad física con seguridad

01/05/2020: Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

30/05/2020: Franges horàries en les sortides per a passejar i fer esport. A partir del 2 de maig del 2020

29/04/2020: ACLARIMENTS SOBRE LES MESURES DE REACTIVACIÓ DEL SECTOR ESPORTIU. DOCUMENT CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. CAIB

Anexo II: sector esportiu

28/04/2020 Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Anexo II: PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS
LIMITACIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE
ALARMA, EN FUNCIÓN DE LAS FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA
NORMALIDAD