Qui som?

El Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de les Illes Balears és l’entitat que agrupa a:

  • Llicenciats/des en Educació Física.
  • Llicenciats/des en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
  • Graduats/des en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

És una corporació de dret públic, emparada per la Llei i reconeguda per l’Estat i per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, integrada en el Consejo General de Colegios de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España.

Són fins essencials del Col·legi:

  1. Ordenar la professió i garantir la qualitat de l’activitat dels seus col·legiats i les seves col·legiades.
  2. Defensar els interessos professionals dels col·legiats i de les col·legiades i representar l’exercici de la professió.
  3. Col·laborar amb les administracions públiques de les Illes Balears.
  4. Protegir els interessos dels consumidors i usuaris respecte als serveis dels seus col·legiats i de les seves col·legiades.