Assegurança Responsabilitat Civil

En el següent enllaç podeu consultar la Pòlissa de Responsabilitat Civil, de la qual gaudeixen tots els nostres col·legiats i les nostres col·legiades i el rebut bancari

De la mateixa manera, podeu consultar la Declaració de sinistre.