Col·legiació on-line

 

IMPORTANT DOCUMENT OBLIGATORI: Mandat per ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA 

 

EL PAGAMENT ES POT FRACCIONAR SENSE CAP TIPUS DE DESPESA