Segell de Qualitat del Sistema Esportiu balear

El COLEF Illes Balears, en col·laboració amb el COPLEF Catalunya, ha decidit impulsar el Segell de Qualitat del Sistema Esportiu a les Illes Balears. Es tracta d’una certificació que acredita la qualitat dels serveis, entre altres, l’objectiu dels quals és aportar confiança a la ciutadania a la pràctica d’activitat física, d’exercici físic i esport, així com reconeixement professional als gestors dels esmentats serveis.

És necessari que les prestacions de les administracions, les entitats, els professionals i les empreses del sector de l’esport i de l’activitat física i l’exercici físic es basin en la professionalitat i l’excel·lència, condicions necessàries per continuar millorant la qualitat del conjunt del sistema esportiu balear, des del punt de vista:

Institucional, tant de l’Administració general com la local. El Segell de Qualitat és una eina estratègica excel·lent per implantar polítiques esportives públiques de qualitat centrades en la reactivació econòmica del sector de l’esport i l’activitat física i l’exercici físic, plenament afectat per la crisi de la COVID-19.

Professional i empresarial. El Segell de Qualitat és un instrument concebut per prestigiar i millorar la gestió dels agents del sistema esportiu de l’activitat física i l’exercici físic. Implanta un model basat en els principis de la gestió de la qualitat que comporta de forma directa més valor i prestigi percebut per part de la ciutadania.

De la ciutadania. El Segell de Qualitat és la garantia que el servei que es presta és de qualitat. Permetrà identificar entitats, professionals i empreses que ofereixen serveis excel·lents i que garanteixen la protecció de la seva salut.

Nota de premsa i fotos

Notícia IB3: Baleares saca el sello de calidad del COLEF

Nova web: https://www.calidadsistemadeportivo.com/colef-balears/

17/10/2022 Comissió Avaluadora del Segell de Qualitat del Sistema Esportiu Balear

14/02/2023: Lliurament dels primers distintius del Segell de Qualitat del Sistema Esportiu Balear