Concurs-Oposició a l’Ajuntament de Llucmajor

BOIB NÚM. 102 – 11 d’agost de 2016 AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR, AMB FUNCIONARI INTERÍ, UNA PLAÇA PER A L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE CARÀCTER TEMPORAL, EN LA CATEGORIA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUP A, SUBGRUP A1, PER AL PROJECTE DE REORDENACIÓ, ORGANITZACIÓ I IMPULS DEL SERVEI D’ESPORTS