Previsió noves mesures COVID sector esportiu

Ahir 6 d’abril, reunió per conèixer la nova proposta de mesures de la propera publicació del BOIB (aquest cap de setmana)

Sols es preveuen millores per l’illa d’Eivissa passant de nivell 3 a 2. I previsió de manteniment de nivell en totes les altres.

La millora futura d’aquestes mesures vindrà determinada per l’anàlisi de l’evolució de la pandèmia en la propera setmana, resultat de les vacances de Setmana Santa.