Campanya Renda 2020

Amb la nova campanya de la RENDA 2020, que s’inicarà en el mes d’abril de 2021, els/les col·legiats/des interessats/des en rebre la justificació (certificat) de la quota col·legial 2020, es pot descarregar el certificat de renda a la vostra zona d’usuari de la Plataforma col·legial, a l’apartat Certificados, pitjar Nuevo certificado, triar certicat renda i es generarà automàticament el certificat renda.

NOTA D’ACLARIMENT DEL CERTIFICAT RENDA 2020

Volem recordar que segons indiquen tan la llei 35/2006 i el RD 439/2007 la despesa de col·legiació serà deduïble en aquells casos de col·legiació obligatòria, és a dir, per a tots aquells col·legiats docents treballant a empreses o entitats no estatals: “… cuando la colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo …”.

Els/les col·legiats/des no afectats per aquesta situació, baix la seva responsabilitat, poden incloure aquesta despesa deduïble.

Us recordam que la quota col·legial és un despesa deduïble. (CASELLA 015)

Termini de presentació RENDA 2020: del 7 d’abril al 30 de juny de 2021.