Nova reunió amb Conselleria d’Afers Socials i Esports

Avui a la reunió amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports, des del COLEF Illes Balears, s’ha reiterat la importància que l’Activitat Física i l’Esport tenen sobre la salut de la ciutadania, de la quantitat d’estudis científics que així ho demostren, de la baixa incidència que hi ha de contagis en les instal·lacions esportives i també del gran esforç i de la implicació de gran part del sector per mantenir i oferir uns serveis els més segurs possibles i sempre seguint amb el màxim de rigor la normativa i les recomanacions publicades en els diferents BOIBs.

S’ha rebut per part de la Conselleria la necessitat tant aviat com sigui possible de tornar a la Fase 4 (anterior a les últimes restriccions). I en el cas que no sigui possible intentar que les piscines puguin incrementar el número d’abonats flexibilitzant la restricció. Tot i que la previsió per els propers 15 dies sigui mantenir la situació actual.

I les propostes d’ajudes presentades, tant pel COLEF IB com per AEIEB, són les que es presentaran per part d’aquesta Conselleria al Grup d’ajudes de recuperació econòmica i subsistència.

S’ha a demanat a la Conselleria la possibilitat de fer una reunió amb els Consells de Menorca, Eivissa i Formentera doncs és important que tots els professionals i gestors del sector de tot el territori es sentin recolzats.

Finalment, també cap la possibilitat que en futures reunions pogués assistir algun membre de la Conselleria de Sanitat.