Darrers aclariments de la Direcció General d’Esports al COLEF IB

Aquesta entrada és únicament per recopilar i recordar als nostres col·legiats i col·legiades els darrers aclariments que ha donat la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears a les consultes que traslladem des de la nostra corporació, amb l’única intenció de facilitar la feina i el dia a dia, en aquests temps complicats de pandèmia en els que estem immersos, als nostres col·legiats i col·legiades que desenvolupen la seva activitat professional a les Illes Balears.

Consulta 1

El COLEF Illes Balears va registrar una proposta de definició i de regulació del concepte de campus esportiu demanant a l’administració aclarir, sobretot, el tema de les formacions exigibles als monitors i monitores d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil. La Direcció General d’Esports va respondre amb aquest text:

En relació a l’aclariment sobre l’article 52.2 del Decret 23/2018 de joventut, relacionat amb les formacions exigibles als monitors i monitores d’activitats de temps lliure infantil i juvenil, una vegada consultat el servei de Joventut del Govern, així com la Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca us confirm que la interpretació relativa a aquest punt es que a les activitats de temps lliure infantil i juvenil de caràcter esportiu, com a mínim el 40% de monitors han de tenir les titulacions que es detallen en aquest punt, tot i que poden ser el 100%.

Consulta 2

Després de començar el curs escolar, molts docents de secundària es van posar en contacte amb nosaltres preocupats per la situació i molts d’ells coincidien en una consulta que vam decidir traslladar a l’administració. El fet és que hi ha moltes escoles que duen a terme les classes d’Educació Física a espais públics. Alguns docents amb aquesta situació ens van preguntar si podien anar amb tota la classe, és a dir, amb els 20-30 (en alguns casos) alumnes alhora, per dur a terme la sessió d’Educació Física a aquest espai públic amb normalitat com farien al pati de la seva escola, o havien d’aplicar la normativa del 50% d’aforament que es posava en pràctica en aquest moment en aquests indrets per la situació de la COVID19.

Poc després la Direcció General d’Esports ens va escriure resolent aquest dubte amb el següent text:

En relació a la consulta que ens vareu fer arribar, sobre quin  aforament s’havia de tenir en compte a les instal·lacions esportives fora del centre escolar que son emprades per dur terme les sesions d’Educació Física, una vegada consultada la Direcció General de salut Pública i també la Direcció General de Planificació i Centres, et confirm que durant aquestes sessions s’ha d’entendre que el poliesportiu emprat per tasques docents s’ha d’interpretar, durant aquestes sessions, com una prolongació del mateix centre docent i que per tant, no son aplicables els aforaments establerts per la resta d’activitats esportives en els poliesportius.

Consulta 3

Per últim, El COLEF IB va exposar a la Direcció General d’esports del Govern que des d’un col·legiat gestor esportiu, es va fer una consulta a la Conselleria de Salut sobre els ‘els aforaments extres’ dels camps de futbol quan la grada ja està plena, i els van respondre per telèfon que es permetia que hi hagués més gent dreta al voltant del perímetre del camp, només en una filera i mantenint la distància de seguretat entre ells i elles.
El fet és que per assegurar-nos i evitar malentesos, el COLEF va traslladar aquesta qüestió a la Direcció General d’esports del Govern per tenir una resposta per escrit que es pogués enviar als nostres col·legiats i col·legiades, i la DGE del Govern ens va respondre molt amablement, pocs dies després, amb aquest text.

Aquest tema es va plantejar a la darrera reunió de la Comissió Esports- Salut Pública del passat dimarts. Efectivament, es va concluir que en aquest tipus d’instal·lacions s’hauria d’emplenar inicialment l’aforament permés a la grada, i posteriorment es podria permetre de forma perimetral una sola fila de persones, mantenint la distancia de 1,5 metres en persones no convivents.

Abans d’acabar, volem donar les gràcies a Direcció General d’Esports del Govern per la preocupació i l’empatia mostrada a l’hora de solucionar les qüestions traslladades des de la nostra corporació de dret públic en aquests temps tan complicats per tot el sector esportiu de les Illes Balears, i paral·lelament, també agrair  a totes les nostres col·legiades i col·legiats que confien en el seu col·legi professional a l’hora de consultar, resoldre dubtes i traslladar les seves inquietuds sobre la seva activitat professional.