Reunió amb el Col·legi de Metges de les Illes Balears

El passat dimecres 4 de novembre a les 17 h. es va dur a terme la primera reunió oficial telemàtica entre el COLEF Illes Balears (d’ara endavant COLEF IB) i el Col·legi de Metges de les Illes Balears (d’ara endavant COMIB).
A aquesta reunió van acudir per part del COMIB, la seva secretària general, la Dra. Rosa Robles; mentre que per part del COLEF IB, van acudir la seva Presidenta en funcions, la Sra. Carmina Vera Gaspar i el seu gerent, el Sr. Raúl Benito Gavilán.

Durant la reunió es van trobar alguns punt en comú on desenvolupar sinèrgies futures.

El primer punt es va trobar amb la importància dels equips multidisciplinars amb inclusió d’Educadors Físics. Tant el COMIB com el COLEF estaven d’acord sobre els resultats positius que aportava a pacients amb patologies quan als equips de treball multidisciplinars participava, planificant i supervisant exercici físic un Educador Físic Esportiu.

En segon lloc, es va posar en comú la necessitat de mantenir una ciutadania activa fent activitat física, exercici físic i esport. Més encara amb la situació actual que estem vivint ja que està deixant una cua molt llarga de conseqüències negatives a molts nivells a la nostra ciutadania. Com per exemple, l’augment d’estrès laboral i d’ansietat a tot el personal sanitari, augments dels nivells de sobrepès i obesitat a la població (infantil, activa, etc.), augment dels nivell de sedentarisme, etc.