Assemblea Balear de l’Esport, 22/10/2020

El passat dijous 22 d’octubre de 2020 a les 17 h va tenir lloc de manera telemàtica el Ple de l’Assemblea Balear de l’Esport, on la nostra presidenta en funcions, la Sra. Carmina Vera Gaspar (col·legiada 11248), va representar al COLEF Illes Balears.

A l’acta de la reunió es van tenir en compte els punts sol·licitats per part del COLEF IB a la darrera reunió, que eren:

  • Petició d’ajudes per entitats federacions i titulars d’instal·lacions Públiques i privades per: neteja d’instal·lacions, material desinfectant, increment de personal de control d’instal·lacions en competicions.
  • Recordatori de la proposta del COLEF IB a la reunió anterior on es va comentar a la Conselleria d’Afers Socials i Esports que valoressin la creació d’un grup de treball (òrgan consultiu) per tema interpretació normativa, i a totes les administracions que contemplessin la possibilitat de donar ajudes als professionals de l’exercici físic per tot el que implicava la situació actual (personal, material…).

Cal esmentar que els Consells Insulars i la Conselleria d’Afers Socials i Esport han incrementat 250.000 € la seva partida pressupostària per ajuts relacionats amb la COVID-19 (material esportiu, personal, desplaçaments, etc.). Encara que no contemplen aquests ajuts per entitats privades o per altres administracions públiques. 

També, i com ja s’ha publicat al BOIB de dissabte (COVID19, Informació reactivació sector esportiu), es va informar als assistents de l’assemblea sobre una modificació important en quant als aforaments al 30% (a Mallorca i Eivissa) per a sales i gimnasos d’activitats dirigides, i també als seus vestuaris.

Es va decidir modificar el nom del Poliesportiu Prínceps d’Espanya per Centre de Tecnificació de les Illes Balears. La consellera els ha explicat que la modificació es fa en compliment de la Llei de Memòria Històrica que especifica que el concepte Prínceps d’Espanya no compleix amb els paràmetres constitucionals i democràtics.

A més, s’informà a tots els participants a la reunió sobre la suspensió de la gala d’entrega dels Premis Esports IB 2020 per mor de la pandèmia.

I a l’espai dedicat a “precs i preguntes”, el COLEF va demanar que aquesta normativa fos més específica; com per exemple en el tema dels gimnasos, no fer recomanacions sinó directament tancar els vestidors, per tal que l’aplicació sigui més senzilla i pràctica pels centres, però el tribunal va respondre de forma negativa perquè moltes entitats asseguren que si els gimnasos no obren els vestidors, la gent no acudeix a la instal·lació a fer esport.

Per últim, el tribunal va comentar que ens estem preparant per a una tercera onada de la pandèmia, on a causa de la gravetat de la situació present, les decisions són i seran més restrictives que a mesos anteriors.

Recordem que l’Assemblea Balear de l’Esport (ABE) és l’òrgan consultiu i de participació del teixit esportiu de les Illes Balears, previst en la Llei autonòmica de l’esport. L’ABE està constituïda pels òrgans col·legiats del Ple, la Junta Directiva i les comissions sectorials.