Reunió amb la Direcció General de Planificacio, Ordenació i Centres

El dimarts 6 d’octubre de 2020 a les 12.30h, l’equip de feina del COLEF IB es va reunir amb el Director General de Planificació, Ordenació i Centres, el Sr. Antoni Morante, i amb l’inspector educatiu de la mateixa Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears, Miquel Àngel Tirado (col·legiat 8765).


L’ordre del dia de la reunió era principalment, tractar d’unificar criteris entre ambdues parts, sobre aspectes de la normativa publicada a la fase de “nova normalitat”, en relació a les classes d’Educació Física. I sobre punts que no apareixen a aquesta normativa i que des de la nostra corporació considerem que calia recollir.


El nostre col·legi professional trobava que era necessari aclarir alguns punts per a que les sessions d’Educació Física dels docents de les Illes Balears puguin ser més segures pel propi docents i, a la vegada per l’alumnat. I el més important, tenir una normativa on acollir-se si hi ha dubtes sobre un aspecte concret d’aquesta fase.


A la vegada, també aclarir la normativa que cal aplicar a les instal·lacions esportives municipals que acullen, en molts casos, les sessions d’Educació Física d’escoles properes. Moltes vegades dirigides per Educadors Físic Esportius.
S’ha de dir que la reunió va ser molt profitosa. Des del COLEF IB agraïm la rebuda i l’actitud positiva, empàtica i sempre amb afany d’ajudar i de resoldre els problemes per part de l’administració.


Es va concloure que, el COLEF IB assessorarà a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per crear un document on quedin reflectits tots aquests punts que avui dia generen confusió i tots aquells que no estan contemplats enlloc. Amb la intenció de facilitar la feina al professorat d’Educació Física de les Illes Balears i als professionals que gestionen les instal·lacions esportives municipals. Esperem que d’aquesta manera es solucioni el problema i la incertesa creada sobre aquesta situació actual.