Modificació epígrafs amb la inclusió dels relacionats amb l’esports a les subvencions i ajudes Consell de Mallorca

El passat 1 de juliol vam realitzar la petició al Consell de Mallorca, atesa una sol•licitud del nostre col•legiat Ricardo Marco, col. núm. 55195. Aquesta sol·licitud demanava que les subvencions i ajudes del Consell de Mallorca per a minimitzar l’impacte econòmic delCOVID-19 poguessin contemplar als autònoms amb epígrafs relacionats amb l’esport. Gràcies al Consell de Mallorca i a Ricardo Marco ja que s’ha modificat la convocatòria i ara s’han inclòs tots els epígrafs per a poder sol•licitar les ajudes. Podreu trobar tota la informació de la convocatòria en https://seu.conselldemallorca.net/ca/web/seu/fitxa?key=52204