El Colef Illes Balears ja és CENTRE HOMOLOGAT DE FORMACIÓ.

Ja pertanyem al Cens d’Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears.