Campanya renda 2019

Amb la nova campanya de la RENDA 2019, que s’inicarà en el mes d’abril de 2020, us recordam que els/les col·legiats/des interessats/des en rebre la justificació (factura) de la seva quota col·legial 2019, heu d’emplenar aquest formulari

NOTA D’ACLARIMENT DEL CERTIFICAT RENDA 2019

Volem recordar que segons indiquen tan la llei 35/2006 i el RD 439/2007 la despesa de col·legiació serà deduïble en aquells casos de col·legiació obligatòria, és a dir, per a tots aquells col·legiats docents treballant a empreses o entitats no estatals: “… cuando la colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo …”.

Els/les col·legiats/des no afectats per aquesta situació, baix la seva responsabilitat, poden incloure aquesta despesa deduïble.

Us recordam que la quota col·legial és un despesa deduïble. (CASELLA 012)

Termini de presentació RENDA 2019: de l’1d’abril al 30 de juny de 2020.