Consulta prèvia: Avantprojecte de Llei de l’esport i l’activitat física de les Illes Balears

CONSULTA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Podeu trobar la informació necessària sobre aquest projecte accedint al següent enllaç del portal de transparència de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

-Data de publicació:  4 de  març de 2020

-Aquest procés participatiu de consulta prèvia està obert fins al dia 24 de març de 2020 (inclòs).

Clicau AQUI per accedir al formulari per fer aportacions.