Campanya de Renda 2018

Amb la nova campanya de la RENDA 2018, que s’inicarà en el mes d’abril de 2019, us recordam que els/les col·legiats/des interessats/des en rebre la justificació (factura) de la seva quota col·legial 2018, heu d’emplenar aquest formulari

NOTA D’ACLARIMENT DEL CERTIFICAT RENDA 2018

Volem recordar que segons indiquen tan la llei 35/2006 i el RD 439/2007 la despesa de col·legiació serà deduïble en aquells casos de col·legiació obligatòria, és a dir, per a tots aquells col·legiats docents treballant a empreses o entitats no estatals: “… cuando la colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo …”.

Els col·legiats no afectats per aquesta situació, baix la seva responsabilitat, poden incloure aquesta despesa deduïble.

Us recordam que la quota col·legial és un despesa deduïble. (CASELLA 014)

Termini de presentació RENDA 2018: del 2 d’abril a l’1 de juliol de 2019.