Canvis als membres de la Junta de Govern del COLEF Illes Balears

Ja fa uns mesos que la Sra. Marta Figueres Masip (col·legiada 4283) va informar al COLEF Illes Balears, que per motius personals, havia de deixar d’exercir com a vocal de Menorca de la junta de govern de la corporació col·legial de les Illes Balears.

A la darrera Junta General Ordinària duta a terme el passat 26 de març de 2018, el president del COLEF, el Sr. Toni Muñoz Socias (col·legiat 13245), va informar a la resta de membres de Junta de Govern i a tots els col·legiats i col·legiades presents, de la baixa de la Sra. Marta Figueres i, va proposar la incorporació del Sr. Pere Calafat Ponseti (col· 52795) com a nou vocal a Menorca.

Una vegada aprovat per la Junta de Govern, es va enviar un document, anomenat ‘Acord de Pressa de Possessió’ a l’esmenat, per a que el signés de manera que es formalitzés la relació entre ambdues parts.

El dissabte 22 de juny de 2018, el Sr. Pere Calafat retornava aquest document signat digitalment, oficialitzant el seu compromís com nou membre de Junta de Govern del COLEF Illes Balears, representant la nostre corporació de dret públic a l’Illa de Menorca.

El Sr. Pere Calafat ja col·laborava de manera esporàdica amb l’equip professional del COLEF Illes Balears per informar de novetats, cursos, formacions i altres actualitzacions relacionades amb l’illa de Menorca, però és a partir d’ara quan s’ha formalitzat aquesta relació de manera oficial.

Per altre banda, aprofitem per informar que la vocal de Mallorca, Sonsoles Hernández Sánchez, ha demanat el trasllat al COPLEF de Madrid per motius laborals. D’aquesta manera la junta de Govern del COLEF Illes Balears perd una component molt valuosa i activa professionalment.

Malgrat els canvis, el COLEF Illes Balears segueix mantenint l’objectiu que es va marcar amb la nova legislatura de la mà de la nova junta de govern amb en Toni Muñoz al capdavant; que és el d’arribar cada vegada més i de manera més directe a tots els col·legiats i col·legiades que resideixen a totes i cadascuna de les Illes Balears; entre molts altres objectius.