Integrasport, una aplicació del Consell Insular de Menorca

Integrasport és un projecte del departament d’esports del Consell Insular de Menorca, emmarcat dintre del programa “Posam valors a l’esport”, que es basa en oferir un suport als clubs esportius per treballar en la formació esportiva amb l’objectiu de fer de l’esport el millor vehicle del creixement personal.

Intenta dur a terme tres accions diferents:

–              Acció global: Amb l’objectiu de treballar sobre els diferents elements que intervenen en el procés d’aprenentatge de l’esportista ( esportista, entrenador/a, pares i mares, directius).

–              Acció Integrada: Perquè incidirà en el procés de creixement físic, emocional, social etc. ja que es plantegen activitats orientades a treballar a tots els nivells de la persona.

–              Acció no aïllada: Aquest projecte no vol dur a terme una única activitat puntual, sinó que planteja un treball continu conjuntament amb els clubs esportius.

Es posarà en pràctica mitjançant un grup professional l’àmbit del creixement personal i social al context de l’esport (coach, psicoterapeutes, etc.) dissenyaran cadascuna de les activitats per a dur a terme a cada club i /o equip, en funció de les necessitats que es plantegin posteriorment a un anàlisi fet a cada un d’ells, mitjançant una entrevista al director del club.

Part d’aquest equip professional està composat per Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, col·legiats al Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de les Illes Balears. Són en Josep Juaneda Mercadal (col· núm. 56273), en David Mercadal Mercadal (col· núm. 56804), en Pere Calafat Ponseti (col· núm. 52796), Miguel Ángel Milla (col· núm. 04282), Carmen Sunyer Sendra (col· núm. 56672), Gabriel Domingo Servera (col· núm. 57443) i Joana Betlem Gomila Serra (col· núm. 13552).

Es realitzaran diferents tipus d’actuacions:

  1. Activitats que complementen la formació dels ESPORTISTES: Treball emocional, dinàmica grups, etc.
  2. Activitats per a la formació dels ENTRENADORS i DELEGATS: Treball de suport amb els entrenadors i delegats
  3. Activitats de sensibilització de PARES i MARES: Treball per a la relació amb altres pares, amb esportistes, etc.
  4. Activitats de foment dels valors educatius en la COMPETICIÓ: Tercer temps.

Cal mencionar que aquest projecte va dirigit als esportistes de les categories Aleví, Infantil i Cadet dels clubs esportius de Menorca que s’han volgut adherir a aquest programa.

A continuació hi ha tres vídeos:

  1. Vídeo inicial del projecte presentat pels professionals que l’han creat i el duran a terme.
  2. Vídeo os s’explica l’aplicació mòbil que s’utilitzarà com a mitjà per assolir els objectius plantejats.
  3. Vídeo mostra de la primera acció duta a terme.

 

Més informació