Nova creació de l’espai per al Comitè d’Experts en Esport i Salut a la web del COLEF Illes Balears

Ja fa uns mesos que es va crear el Comitè d’Experts en Esports i Salut del COLEF Illes Balears. En aquests darrers mesos, tal i com ha anat apareixent a la pàgina web i al correu de novetats que s’envia setmanalment des del mateix Col·legi Oficial, s’han anat prenent decisions, sobretot sobre les direccions cap a les quals es vol enfocar la feina del Comitè. A més, ja es podem començar a veure els primers canvis.

Fa unes setmanes que està operatiu el nou espai del Comitè d’Experts en Esports i Salut a la web del COLEF Illes Balears. Podeu accedir-hi de manera molt fàcil anant a EL COLEF, dins del menú inicial de la mateixa web i, a continuació desplegant un submenú que hem anomenat COMITÈS D’EXPERTS. D’aquest, apareixerà un altre i definitiu que serà el de SALUT I ESPORT.

A dins d’aquest espai podreu trobar:

En primer lloc, una petita explicació que narra els motius principals d’aquesta creació amb les finalitats i objectius del Comitè.

En segon lloc, un document amb les dades principals dels membres que composen el Comitè amb els punts més destacats del Currículum Vitae de cadascun d’ells (titulacions oficials i experiència).

En tercer lloc hi trobareu inserida una taula amb totes les dates de les reunions dutes a terme en el transcurs d’aquests mesos, amb les convocatòria i les actes de cada reunió.

La intenció principal del Comitè d’experts en Esport i Salut i del COLEF Illes Balears amb la creació d’aquest espai, és fer arribar a tots els nostres col·legiats de la manera més transparent i ràpida possible, tota la informació de les reunions del Comitè. Per una banda amb les convocatòries, on es podrà comprovar quins són els temes de debat i les línies de feina que s’estan seguint mensualment, i per altre banda amb les actes, on s’informa sobre tots els acords que es prenen després de cada reunió.

 

EL PER QUÈ DE LA CREACIÓ DEL COMITÈ D’EXPERTS EN ESPORTS I SALUT DEL COLEF ILLES BALEARS

Cap al mes de juny de 2016, el COLEF Illes Balears va decidir crear el Comitè d’Experts en Esport i Salut.

Per desgràcia les Illes Balears són una de les poques Comunitats Autònomes de tot l’Estat Espanyol que encara no té una regulació professional legislada dins de l’àmbit de l’esport. La necessitat evident per la falta d’aquesta ordenació i la tendència clara de que l’esport s’està dirigint inevitablement cap el món de la salut ens obliga a potenciar les nostres funcions dins del mateix. Aquests van ser alguns dels motius principals de la seva creació. Per això en aquest punt, el Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de les Illes Balears va decidir que era un bon moment per obrir una altre línia de treball. La creació d’aquest Comitè donava la possibilitat de tractar molts temes i fer feina en altres línies de treball amb l’ajuda dels col·legiats membres d’aquest Comitè, professionals exercents dins del món de la salut al context de les Illes Balears, que sense aquesta ajuda segurament no es podrien dur a terme.

Així doncs, esperem que poc a poc la incorporació d’aquest grup de feina vagi donant els seus fruits.

Us recordem que totes les convocatòries i actes de les reunions del Comitè estaran penjades a la web de COLEF Illes Balears.

 

FINALITATS DEL COMITÈ D’EXPERTS EN ESPORT I SALUT DEL COLEF ILLES BALEARS

  • Fer arribar les evidències científiques de l’àmbit de la salut als professionals relacionats als àmbits de l’ensenyament, l’esport i el fitness.
  • Crear connexions entre els diferents professionals dels àmbits de la salut.
  • Fomentar que l’exercici físic sigui el pilar fonamental per a la prevenció i el tractament de les malalties i patologies cròniques no transmissibles. Per això, reconeixent-nos com a professional sanitari.
  • Fomentar les activitats de salut entre tots els membres de la comunitat educativa, potenciar-los i donar-los a conèixer.