Recurs de reposició contra el concurs per a la cobertura temporal de vacant de lloc de treball de director d’insta·lacions de l’Institut Municipal d’Esports (Ajuntament de Palma) per jubilació parcial i per a la constitució d’un borsí per a la cobertura interina de places d’aquest lloc de feina.

alegaciones portada

 

Veure les al·legacions