El COLEF Illes Balears respon a la resolució del recurs contra el procés selectiu de la Fundació per a l’Esport Balear

Avui, dimecres 7 d’octubre de 2015, el COLEF Illes Balears ha registrat la resposta a la resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura que desestima el recurs de reposició interposat per part del COLEF Illes Balears contra l’Acord del Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear pel qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció d’un director de l’Àrea de Promoció i Patrocini (BOIB núm. 132, de 5 de setembre de 2015).

En els següents enllaços hi podeu trobar:

Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura.

Resposta del COLEF Illes Balears.

 

 

 

20151007n1