Emprenedors/es COLEF

Col·legiat 58.642: Fernando Pérez Tur.
Col·legiat 56424: Guillem Seguí Forteza

Col·legiat 10991: Álvaro González Rodríguez

Col·legiat 52478: Antonio Kopecky Marí

Col·legiada 13526: Thais Villadóniga Martín

Col·legiada 53714: Elionor Serra Oliver

Col·legiada 10109: Marta Colomer Ferrer

Col·legiat 11628: Carlos Veny Belmar

Col·legiat 13458: Dani Salas Navarro

Col·legiat 12409: Julián Fernández Ginard

Col·legiat 54999: Alexandre Llompart Mulet

Col·legiat 10538: Jaume Crespí Palmer

Col·legiada 55451: Cristina Cuesta García

Col·legia 55833: Jaime Juan López

Col·legiat 53692: Andreu Manresa Mas

Col·legiat 58705: Daniel Samaniego Cruz

Col·legiat 10426: Carlos López Martínez

Col·legiat 53318: Santiago Marí Guasch

Col·legiada 54935: Magdalena Andreu Capellà