COVID-19: informació reactivació sector esportiu

28/09/2021: FAQS XXV_DEF

28/09/2021: Acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar a cada una de les illes

09/09/2021: Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es concedeixen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19, s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i se’n proposa el pagament

09/09/2021: Indicacions per canviar de grup estable en els esports d’equip i de contacte – Temporada 2021/22

09/09/201: FAQS XXIV

09/09/2021: Acord del Consell de Govern de 8 de setembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19

30/08/2021: FAQS XXIII

27/08/2021: Acord del Consell de Govern de 27 d’agost de 2021 pel qual es modifica el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 9 de juliol de 2021

03/08/2021: FAQS XXII

03/08/2021: Acord del Consell de Govern de 2 d’agost de 2021 de correcció d’errors de l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19

29/07/2021: Visor de dades de la COVID-19 a les Illes Balears

22/07/2021: FAQS XXI

22/07/2021: Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual es modifica el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 aprovat per l’Acord del Consell de Govern del dia 9 de juliol de 2021

10/07/2021: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol de 2021 pel qual s’aprova el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, i s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar a cada una de les illes

02/07/2021: FAQS XIX bis

02/07/2021: Acord del Consell de Govern de 28 de juny de 2021 pel qual s’estableixen condicions excepcionals per a l’organització, la reserva i venda de viatges organitzats a grups de persones a les Illes Balears, per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant tot el mes de juliol de 2021 i es prorroga l’eficàcia de les mesures que conté l’Acord del Consell de Govern de 18 de juny de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes

19/06/2021: FAQS XIX

19/06/2021: Acord del Consell de Govern de 18 de juny de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es modifica l’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes

15/06/2021: Nota informativa Conselleria de Salut i Consum CAIB: COVID-19: L’oci nocturn tornarà a obrir a les Illes Balears gràcies a la bona situació epidemiològica de la comunitat

07/06/2021: Convocatòria ajuts a la solvència empresarial del GOIB derivats del RD-L 5/2021. Guia dels ajuts directes de l’Estat per a les empreses que han patit les conseqüències de la COVID-19 a les Illes Balears

04/06/2021: FAQS XVIII

04/06/2021: Acord del Consell de Govern 4 de juny de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es modifica l’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes

29/05/2021: Ordre conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 28 de maig de 2021 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19. Presentació: https://ajutscovid.atib.es. Termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 14 de juny de 2021, a les 8.00 h, i finalitzarà el dia 28 de juny de 2021, a les 15.00 hores

22/05/2021: FAQS XVII Illes Balears

22/05/2021: Acord del Consell de Govern de 21 de maig de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es modifica puntualment l’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021, pel qual s’aprovà el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes

22/05/2021: Acord del Consell de Govern de 17 de maig de 2021 pel qual es prorroguen i modifiquen les mesures excepcionals establertes mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 5 de maig de 2021 per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant el mes de maig de 2021

08/05/2021: FAQS XVI Mallorca. Eivissa-Menorca-Formentera

08/05/2021: Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar a cada una de les illes i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes

08/05/2021: Acord del Consell de Govern de 5 de maig de 2021 pel qual s’aproven mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID‑19 durant el mes de maig de 2021

08/05/2021: Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

21/04/2021: Avanç propostes noves mesures a partir del 24 d’abril: reunió amb la Conselleria d’Afers socials i Esports, el dia 21/04, per proposar i conèixer les noves mesures d’aplicació a partir del 24 d’abril. Tot i que des del COLEF IB hem proposat que les Illes que actualment estan en nivell 2 passessin a 1 i Menorca tingués aquesta millora d’1 a amb unes mesures menys restrictives, no ha estat possible.Es preveuen aquestes modificacions

15/04/2021: Afers Socials i Esports comunica a les federacions que les competicions d’esports d’equip i de contacte per menors d’entre 6 i 11 anys podran tornar a partir de dissabte 24 d’abril

10/04/2021: FAQS XIV Mallorca-Eivissa-Formentera Menorca

10/04/2021 Acord del Consell de Govern de 9 d’abril de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020

30/03/2021: Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

20/03/2021: Extracte de la Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova la II Convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector dels gimnasos i escoles de dansa de Mallorca. La sol·licitud i documentació annexa es pot presentar a partir de les 9.00 h de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 15 d’abril de 2021, o fins a exhauriment del crèdit. https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0

18/03/2021 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 12 de març de 2021 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres a l’illa de Formentera any 2021. El termini per presentar la sol·licitud, tota la documentació i els annexos que l’acompanyen serà de 20 dies a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. https://ovac.conselldeformentera.cat/ovac/catala/emiservicio/41E6BF9D755E4825AF8E6B49E85B5079.asp

16/03/2021 FAQS XIII Correcció errades Menorca

16/03/2021: Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2021 pel qual es rectifiquen determinades errades de l’Acord el Consell de Govern de 12 de març de 2021, pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes

13/03/2021: FAQS XIII Menorca Mallorca Formentera Eivissa

13/03/2021: Acord del Consell de Govern de 12 de març de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes

11/03/2021: Nota informativa Conselleria d’Afers Socials i Esports: COVID-19: Tornen les competicions de contacte a l’esport federat a partir dels 12 anys a Mallorca i Formentera

11/03/2021: Nota informativa Conselleria d’Afers Socials i Esports: COVID-19: S’obrin les sales d’activitats dirigides a Eivissa i s’amplien les capacitats de les sales de Menorca, Mallorca i Formentera

28/02/2021: FAQS XII Menorca Mallorca Formentera Eivissa

27/02/2021: Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes de Mallorca, Menorca i Formentera, i es prorroguen mesures aplicables a l’illa d’Eivissa

17/02/2021: Línia de finançament ISBA CAIB 2021. Informació general Follet informatiu BOIB

13/02/2021: FAQS XI Eivissa i Formentera Menorca Mallorca

13/02/2021: Acord del Consell de Govern de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, es modifiquen mesures del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i es prorroga l’aplicació de mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera

06/02/2021: Resolució de concessió extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la restauració de Mallorca (primer grup)

06/02/2021: Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres. El termini per presentar la sol·licitud, tota la documentació i els annexos que l’acompanyen serà de 20 dies comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l’extracte al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), és a dir, del 10 de febrer al 2 de març de 2021. https://ajudes.conselldeivissa.es

30/01/2021: Extracte de la Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova la Convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector dels gimnasos i escoles de dansa La sol·licitud i documentació annexa es pot presentar a partir de les 9.00 h de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 28 de febrer de 2021, o fins a exhauriment del crèdit.de Mallorca

26/01/2021: El Consell de Mallorca ha aprovat una altra convocatòria d’ajuts directes: en aquest cas, a gimnasos i escoles de dansa. Ajudes de fins a 3.000€ per centre. La convocatòria es publicarà divendres al BOIB i diumenge ja es podran fer les sol·licituds http://ajutsmallorca.com

16/01/2021: Acord del Consell de Govern de 15 de gener de 2021 pel qual s’estableix el nivell d’alerta sanitària que ha de vigir a l’illa de Menorca, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, s’adopten mesures temporals i per raó de salut pública aplicables en aquesta illa, i es modifica l’Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021 pel qual es disposen mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca i a la d’Eivissa per fer front a l’evolució desfavorable de l’epidèmia de la COVID-19.

16/01/2021: Decret 4/2021, de 15 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a les illes de Menorca i Formentera, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma.

15/01/2021: Pla d’Ajudes d’Acompanyament als Sectors Afectats per la Covid -19

12/01/2021: Aclariments de la Direcció General d’Esports sobre el BOIB del 12.01.21

12/01/2021: Regulació esportiva situació COVID-19 FAQS X Actualitzat a 12/01/2021 (vigència a partir de 13/01/2021)

12/01/2021: Decret 2/2021, d’11 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a les illes de Mallorca i d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

12/01/2021: Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, i es disposen mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca i a la d’Eivissa

05/01/2021: Decret 1/2021, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

05/01/2021: Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2020, pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que han de vigir a l’illa d’Eivissa, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 i alhora s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 aplicables a aquesta illa

29/12/2020: Acord de 28 de desembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, i es disposen mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca. Recordatori normativa situtació COVID 28/12/2020

23/12/2020: Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a l’illa de Formentera, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020

19/12/2020: Decret 23/2020, de 18 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures específiques en el territori de les Illes Balears, durant el període de les festes de Nadal, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

15/12/2020: Regulació esportiva situació, COVID-19. FAQS IX

15/12/2020: Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020

15/12/2020: Decret 22/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària

14/12/2020: NOTA INFORMATIVA: Queden suspeses les competicions esportives federades d’equips mallorquins a la categoria autonòmica fins al 28 de desembre

12/12/2020: Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de denegació d’ajudes a l’empara de l’Ordre de la consellera d’Afers Socials i Esports de dia 10 d’agost de 2020 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 (Línia C)

12/12/2020: Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es determinen les activitats dirigides que es consideren d’intensitat baixa

10/12/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS VIII

10/12/2020: Decret 20/2020, de 9 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa de Mallorca, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

05/12/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 4 de desembre de 2020 per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al municipi de sa Pobla

05/12/2020: Decret 19/2020, de 4 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el municipi de sa Pobla, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

28/11/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS VII

28/11/2020: Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària i s’aprova el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19

24/11/2020: Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

14/11/2020: Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, així com les resolucions conjuntes de 3 i de 25 de setembre de 2020, que la modifiquen (annex 2).

14/11/2020: Decret 15/2020, de 13 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen les mesures establertes mitjançant el Decret 12/2020, de 29 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

12/11/2020: Decret 14/2020, d’11 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’introdueixen modificacions i es prorroguen les mesures establertes mitjançant el Decret 11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al nucli urbà principal del municipi de Manacor, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

09*/11/2020: Decret 13/2020, de 9 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

29*/10/2020: Decret 12/2020, de 29 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

28*/10/2020: Decret 11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al nucli urbà principal del municipi de Manacor, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

26*/10/2020: Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

24/10/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS VI

24/10/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 23 d’octubre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant la resolució de 9 d’octubre de 2020, s’estableixen limitacions específiques per a les illes d’Eivissa i Mallorca i s’estableix la flexibilització d’algunes mesures per a l’illa de Formentera

22/10/2020: COVID-19: Salud dicta una nueva resolución que establece medidas específicas para las islas de Mallorca y Eivissa, y flexibiliza las limitaciones en Formentera

17/10/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 16 d’octubre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa, adoptades mitjançant la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020

02/10/2020: Correcció d’errades de la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020 per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa

21/09/2020: Regulació Esportiva a la fase de nova normalitat, FAQS V.

21/09/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

17/09/2020: Webinar Consejo COLEF: Mascarilla en Educación Física, Actividad Física y Deporte en tiempos de la COVID-19

17/09/2020: Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de setembre de 2020 per la qual es preveu el procediment d’adjudicació de places als aspirants a funcionaris interins docents de la borsa per a substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes directament relacionades amb la COVID-19

16*/09/2020:

15/09/2020: Secretaria de la Junta de Govern. Decret de batlia núm. 202013611 de mesures de tancament temporal de pistes esportives municipals de l’Ajuntament de Palma per a la contenció del covid-19

12/09/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS IV

12/09/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum d’11 de setembre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant la Resolució de 28 d’agost de 2020 i es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

05/09/2020: Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

03/09/2020: ACTUALITZACIÓ. Llistat d’esports d’equips amb caràcter estatal que poden entrenar amb contacte. La resta de lligues ho han de fer amb distanciament social, almenys durant 15 dies més.
28/08/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS III
28/08/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020
28/08/2020: Llistat d’esports d’equips amb caràcter estatal que poden entrenar amb contacte. La resta de lligues ho han de fer amb distanciament social, almenys durant 15 dies més.

18/08/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

18/08/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS II

11/08/2020: Ordre de la consellera d’Afers Socials i Esports de dia 10 d’agost de 2020 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 (ajuts a autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, per a la contractació de personal monitor de suport a les escoles d’estiu i campus esportius per a participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%.)

13/07/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID- 19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

20/06/2020: Regulació esportiva a la fase de la nova normalitat.

20/06/2020: Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat

17/06/2020: Guia “Las profesiones colegiadas antes el COVID-19”

16/06/2020: Normativa ordenada crisis de la COVID-19

08/06/2020: Decret 3/2020, de 7 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen mesures de flexibilització, regulació i graduació de determinades restriccions en l’àmbit de Illes Balears establertes durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

03/06/2020: FAQs Esports Fase 2. Actualització 31052020

03/06/2020: CONSEJOS PARA UNA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA SEGURA Y SALUDABLE EN PERSONAS MAYORES DURANTE LA DESESCALADA

02/06/2020: Fase 3 en el sector deportivo, primera Orden que lo regula

01/06/2020: Pàgina d’informació sanitària i econòmica CAIB

30/05/2020: Guía de errores en el reconocimiento de prestaciones de un ERTE

28/05/2020: Informe en relació a l’afectació de la pràctica de l’activitat física i l’esport a les Illes Balears de la publicació SND/445/2020 de 26 de maig. Direcció general d’Esports. Govern de les Illes Balears

27/05/2020: Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

26/05/2020: FAQs Esports Fase 2 actualització

23/05/2020: Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad

22/05/2020: FAQs Esports Fase 2

20/05/2020: Medidas de la fase 2 en el sector deportivo

20/05/2020: FAQs Esports Fase 1_actualització

19/05/2020: Decálogo de recomendaciones para informar a la ciudadanía con rigor sobre la actividad física, educación física y deporte

16/05/2020: Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

14/05/2020: Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del COVID-19

14/05/2020: Mesures d’higiene i prevenció per el Educadors/es Físics Esportius/ves i els seus centres de treball

13/05/2020: Els/les educadors/es físic esportiu davant la fase 1

11/05/2020: FAQs Esports Fase 1

09/05/2020: Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

09/05/2020:  Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del COVID-19 

08/05/2020:  INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN PLAYAS Y PISCINAS

06/05/2020: Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.

05/05/2020: Consejo Superior de Deportes ha habilitat una nova i única adreça de correu electrònic per dubtes relatius a la desescalada del sector esportiu, mitjançant la qual qualsevol persona, entitat o institució hi pot enviar els dubtes que tenguin.
L’adreça és: desescalada@csd.gob.es

05/05/2020: FAQs Esports

05/05/2020: Petición de aclaración sobre el inicio de los servicios de los/as EFD en la fase 0 EL CONSEJO COLEF SOLICITA AL MINISTERIO DE SANIDAD UNA ACLARACIÓN SOBRE EL INICIO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS/AS EDUCADORES/AS FÍSICO DEPORTIVOS/AS

04/05/2020: ACLARIMENTS SOBRE LES MESURES DE REACTIVACIÓ DEL SECTOR ESPORTIU (FASE 0)

04/05/2020: Décalogo de recomendaciones para deportistas profesionales y federados. Incorporación a la nueva normalidad

03/05/2020: Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado.

02/05/2020: Recomendaciones para salir a la calle a realizar actividad física con seguridad

01/05/2020: Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

30/05/2020: Franges horàries en les sortides per a passejar i fer esport. A partir del 2 de maig del 2020

29/04/2020: ACLARIMENTS SOBRE LES MESURES DE REACTIVACIÓ DEL SECTOR ESPORTIU. DOCUMENT CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. CAIB

Anexo II: sector esportiu

28/04/2020 Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Anexo II: PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS
LIMITACIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE
ALARMA, EN FUNCIÓN DE LAS FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA
NORMALIDAD