COVID-19: informació reactivació sector esportiu

17/02/2021: Línia de finançament ISBA CAIB 2021. Informació general Follet informatiu BOIB

13/02/2021: FAQS XI Eivissa i Formentera Menorca Mallorca

13/02/2021: Acord del Consell de Govern de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, es modifiquen mesures del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i es prorroga l’aplicació de mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera

06/02/2021: Resolució de concessió extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la restauració de Mallorca (primer grup)

06/02/2021: Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres. El termini per presentar la sol·licitud, tota la documentació i els annexos que l’acompanyen serà de 20 dies comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l’extracte al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), és a dir, del 10 de febrer al 2 de març de 2021. https://ajudes.conselldeivissa.es

30/01/2021: Extracte de la Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova la Convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector dels gimnasos i escoles de dansa La sol·licitud i documentació annexa es pot presentar a partir de les 9.00 h de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 28 de febrer de 2021, o fins a exhauriment del crèdit.de Mallorca

26/01/2021: El Consell de Mallorca ha aprovat una altra convocatòria d’ajuts directes: en aquest cas, a gimnasos i escoles de dansa. Ajudes de fins a 3.000€ per centre. La convocatòria es publicarà divendres al BOIB i diumenge ja es podran fer les sol·licituds http://ajutsmallorca.com

16/01/2021: Acord del Consell de Govern de 15 de gener de 2021 pel qual s’estableix el nivell d’alerta sanitària que ha de vigir a l’illa de Menorca, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, s’adopten mesures temporals i per raó de salut pública aplicables en aquesta illa, i es modifica l’Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021 pel qual es disposen mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca i a la d’Eivissa per fer front a l’evolució desfavorable de l’epidèmia de la COVID-19.

16/01/2021: Decret 4/2021, de 15 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a les illes de Menorca i Formentera, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma.

15/01/2021: Pla d’Ajudes d’Acompanyament als Sectors Afectats per la Covid -19

12/01/2021: Aclariments de la Direcció General d’Esports sobre el BOIB del 12.01.21

12/01/2021: Regulació esportiva situació COVID-19 FAQS X Actualitzat a 12/01/2021 (vigència a partir de 13/01/2021)

12/01/2021: Decret 2/2021, d’11 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a les illes de Mallorca i d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

12/01/2021: Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, i es disposen mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca i a la d’Eivissa

05/01/2021: Decret 1/2021, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

05/01/2021: Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2020, pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que han de vigir a l’illa d’Eivissa, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 i alhora s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 aplicables a aquesta illa

29/12/2020: Acord de 28 de desembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, i es disposen mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca. Recordatori normativa situtació COVID 28/12/2020

23/12/2020: Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a l’illa de Formentera, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020

19/12/2020: Decret 23/2020, de 18 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures específiques en el territori de les Illes Balears, durant el període de les festes de Nadal, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

15/12/2020: Regulació esportiva situació, COVID-19. FAQS IX

15/12/2020: Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020

15/12/2020: Decret 22/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària

14/12/2020: NOTA INFORMATIVA: Queden suspeses les competicions esportives federades d’equips mallorquins a la categoria autonòmica fins al 28 de desembre

12/12/2020: Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de denegació d’ajudes a l’empara de l’Ordre de la consellera d’Afers Socials i Esports de dia 10 d’agost de 2020 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 (Línia C)

12/12/2020: Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es determinen les activitats dirigides que es consideren d’intensitat baixa

10/12/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS VIII

10/12/2020: Decret 20/2020, de 9 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa de Mallorca, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

05/12/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 4 de desembre de 2020 per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al municipi de sa Pobla

05/12/2020: Decret 19/2020, de 4 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el municipi de sa Pobla, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

28/11/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS VII

28/11/2020: Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària i s’aprova el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19

24/11/2020: Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

14/11/2020: Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, així com les resolucions conjuntes de 3 i de 25 de setembre de 2020, que la modifiquen (annex 2).

14/11/2020: Decret 15/2020, de 13 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen les mesures establertes mitjançant el Decret 12/2020, de 29 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

12/11/2020: Decret 14/2020, d’11 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’introdueixen modificacions i es prorroguen les mesures establertes mitjançant el Decret 11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al nucli urbà principal del municipi de Manacor, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

09*/11/2020: Decret 13/2020, de 9 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

29*/10/2020: Decret 12/2020, de 29 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

28*/10/2020: Decret 11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al nucli urbà principal del municipi de Manacor, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

26*/10/2020: Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19

24/10/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS VI

24/10/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 23 d’octubre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant la resolució de 9 d’octubre de 2020, s’estableixen limitacions específiques per a les illes d’Eivissa i Mallorca i s’estableix la flexibilització d’algunes mesures per a l’illa de Formentera

22/10/2020: COVID-19: Salud dicta una nueva resolución que establece medidas específicas para las islas de Mallorca y Eivissa, y flexibiliza las limitaciones en Formentera

17/10/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 16 d’octubre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa, adoptades mitjançant la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020

02/10/2020: Correcció d’errades de la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020 per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa

21/09/2020: Regulació Esportiva a la fase de nova normalitat, FAQS V.

21/09/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

17/09/2020: Webinar Consejo COLEF: Mascarilla en Educación Física, Actividad Física y Deporte en tiempos de la COVID-19

17/09/2020: Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de setembre de 2020 per la qual es preveu el procediment d’adjudicació de places als aspirants a funcionaris interins docents de la borsa per a substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes directament relacionades amb la COVID-19

16*/09/2020:

15/09/2020: Secretaria de la Junta de Govern. Decret de batlia núm. 202013611 de mesures de tancament temporal de pistes esportives municipals de l’Ajuntament de Palma per a la contenció del covid-19

12/09/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS IV

12/09/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum d’11 de setembre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant la Resolució de 28 d’agost de 2020 i es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

05/09/2020: Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

03/09/2020: ACTUALITZACIÓ. Llistat d’esports d’equips amb caràcter estatal que poden entrenar amb contacte. La resta de lligues ho han de fer amb distanciament social, almenys durant 15 dies més.
28/08/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS III
28/08/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020
28/08/2020: Llistat d’esports d’equips amb caràcter estatal que poden entrenar amb contacte. La resta de lligues ho han de fer amb distanciament social, almenys durant 15 dies més.

18/08/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 d’agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

18/08/2020: Regulació esportiva a la fase de nova normalitat. FAQS II

11/08/2020: Ordre de la consellera d’Afers Socials i Esports de dia 10 d’agost de 2020 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 (ajuts a autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, per a la contractació de personal monitor de suport a les escoles d’estiu i campus esportius per a participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%.)

13/07/2020: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID- 19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

20/06/2020: Regulació esportiva a la fase de la nova normalitat.

20/06/2020: Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat

17/06/2020: Guia “Las profesiones colegiadas antes el COVID-19”

16/06/2020: Normativa ordenada crisis de la COVID-19

08/06/2020: Decret 3/2020, de 7 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen mesures de flexibilització, regulació i graduació de determinades restriccions en l’àmbit de Illes Balears establertes durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

03/06/2020: FAQs Esports Fase 2. Actualització 31052020

03/06/2020: CONSEJOS PARA UNA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA SEGURA Y SALUDABLE EN PERSONAS MAYORES DURANTE LA DESESCALADA

02/06/2020: Fase 3 en el sector deportivo, primera Orden que lo regula

01/06/2020: Pàgina d’informació sanitària i econòmica CAIB

30/05/2020: Guía de errores en el reconocimiento de prestaciones de un ERTE

28/05/2020: Informe en relació a l’afectació de la pràctica de l’activitat física i l’esport a les Illes Balears de la publicació SND/445/2020 de 26 de maig. Direcció general d’Esports. Govern de les Illes Balears

27/05/2020: Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

26/05/2020: FAQs Esports Fase 2 actualització

23/05/2020: Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad

22/05/2020: FAQs Esports Fase 2

20/05/2020: Medidas de la fase 2 en el sector deportivo

20/05/2020: FAQs Esports Fase 1_actualització

19/05/2020: Decálogo de recomendaciones para informar a la ciudadanía con rigor sobre la actividad física, educación física y deporte

16/05/2020: Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

14/05/2020: Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del COVID-19

14/05/2020: Mesures d’higiene i prevenció per el Educadors/es Físics Esportius/ves i els seus centres de treball

13/05/2020: Els/les educadors/es físic esportiu davant la fase 1

11/05/2020: FAQs Esports Fase 1

09/05/2020: Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

09/05/2020:  Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del COVID-19 

08/05/2020:  INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN PLAYAS Y PISCINAS

06/05/2020: Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.

05/05/2020: Consejo Superior de Deportes ha habilitat una nova i única adreça de correu electrònic per dubtes relatius a la desescalada del sector esportiu, mitjançant la qual qualsevol persona, entitat o institució hi pot enviar els dubtes que tenguin.
L’adreça és: desescalada@csd.gob.es

05/05/2020: FAQs Esports

05/05/2020: Petición de aclaración sobre el inicio de los servicios de los/as EFD en la fase 0 EL CONSEJO COLEF SOLICITA AL MINISTERIO DE SANIDAD UNA ACLARACIÓN SOBRE EL INICIO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS/AS EDUCADORES/AS FÍSICO DEPORTIVOS/AS

04/05/2020: ACLARIMENTS SOBRE LES MESURES DE REACTIVACIÓ DEL SECTOR ESPORTIU (FASE 0)

04/05/2020: Décalogo de recomendaciones para deportistas profesionales y federados. Incorporación a la nueva normalidad

03/05/2020: Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado.

02/05/2020: Recomendaciones para salir a la calle a realizar actividad física con seguridad

01/05/2020: Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

30/05/2020: Franges horàries en les sortides per a passejar i fer esport. A partir del 2 de maig del 2020

29/04/2020: ACLARIMENTS SOBRE LES MESURES DE REACTIVACIÓ DEL SECTOR ESPORTIU. DOCUMENT CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. CAIB

Anexo II: sector esportiu

28/04/2020 Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Anexo II: PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS
LIMITACIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE
ALARMA, EN FUNCIÓN DE LAS FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA
NORMALIDAD