GUIA RECOMANACIONS PER UNA EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR SEGURA I RESPONSABLE DAVANT LA «NOVA NORMALITAT».

Un comitè d’experts, i representants de totes les comunitats autònomes, en el nostre cas, Juli Fernández Ginard n. col. 12409, vocal del Colef Illes Balears, han estat mesos treballant per a crear aquesta guia, la qual té el ferm compromís de garantir, mitjançant una sèrie de mesures i recomanacions, l’assignatura d’Educació Física serà segura i responsable tant per als alumnes com per al professor.

Aquesta guia és un document base sobre la que ens podem recolzar per a posteriorment poder fer les adaptacions específiques segons marqui la nostra comunitat autónoma i adaptada al context de cada centre.

Guia