Convocatòria oposicions docents 2020: el nou termini es reprendrà, exclusivament, els dies 29 i 30 de juny de 2020

Educació reprèn el termini de presentació de sol·licituds per participar a la convocatòria d’Oposicions ajornada al 2021

BOIB 112, 20/06/2020: Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de juny de 2020 per la qual es reprèn el termini de presentació de sol·licituds per participar a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears convocades per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 i es deixa sense efecte la possibilitat de formalitzar-les de manera presencial

BOIB 24, 25/02/2020: Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears