Petició regulació campus esportius

Des del COLEF Illes Balears s’ha presentat una sol·licitud formal a la Direcció General d’Esports del Govern dels Illes Balears en la qual demanem la regulació dels Campus Esportius, i demanen que els màxims responsables dels campus esportius siguin professionals de l’Educació Física, és a dir, Llicenciats o Graduats en Ciències de l’Activitat Física.