El COLEF Illes Balears T’ESCOLTA!!!: reunió online dimecres 6/05

ORDRE DEL DIA: 
– Accions realitzades del COLEF i CONSEJO COLEF en relació a la situació actual del COVD-19 i noves línies estratègiques. 
– Torn de paraules dels col•legiats:  Exposar necessitats, consultes, propostes i inquietuds  (màxim de 3 a 5 minuts)

Esperam la teva participació.