Petició de l’exempció o reducció d’IVA dels serveis online de la pràctiva fisicoesportiva

Nova acció del Consejo COLEF sol·licita a Hisenda que els serveis ONLINE de pràctica fisicoesportiva implementats per educadors / es físic esportius / es estiguin exempts o amb un tipus reduït d’IVA com una mesura per al foment de la salut pública.

https://www.consejo-colef.es/post/covid19-iva?fbclid=IwAR10FtkSdbN_J4RJz9GPavsqIxOuuU3G7XIp2BNgpEDMYPg70n-WIM3Kbx8