IMPORTANT: Comunicat oficial COLEF Illes Balears

A causa de la situació actual que estem travessant en aquests moments, i que som conscients que canvia dia a dia, el COLEF ILLES BALEARS s’adapta a les recomanacions de la Conselleria de Sanitat i Consum.
És per això que el COLEF, mitjançant un acord de Junta de Govern, i les informacions d’última hora s’uneixi a les recomanacions esmentades i a partir del dilluns 16 de març es tancarà l’oficina d’atenció al col•legiat i realitzarà l’activitat via teletreball.
L’atenció als nostres col•legiats es continuarà produint mitjançant via correu electrònica, telèfon i xarxes socials com fins ara s’estava duent a terme.
Les  indicacions i protocols actualitzats per part del Govern de les Illes Balears la trobeu al  BUTLLETÍ EXTRAORDINARI DE AVUI MATEIX:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11132/633264/acord-del-consell-de-govern-de-13-de-marc-de-2020-
“Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del COVID-19”
Hi ha aquest punt:
III. Mesures relatives als serveis socials, als esports i a la joventut.
2. Suspensió d’activitats esportives
— Des del 16 fins al 30 de març de 2020 se suspenen les activitats següents:
•       Les competicions esportives de caràcter estatal o internacional que se celebrin a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

•       Les activitats a les instal•lacions esportives, públiques i privades, situades a les Illes Balears.
•       Els programes de tecnificació esportiva, tret de la preparació dels esportistes olímpics o equivalents.
— Les competicions esportives de caràcter insular o interinsular se suspenen des de la publicació d’aquest Acord fins al dia 30 de març.

Tot i que, com a professionals de l’Educació Física i Esportiva i basant-nos en l’article 5 del codi deontològic propi, apel•lem al fet que els nostres col•legiats s’acullin a la responsabilitat professional.

ARTICLE 05.- D’actuació amb les persones consumidores i/o usuàries, alumnat, esportistes i entitats públiques o privades.

1. La relació amb les persones consumidores i/o usuàries, alumnat, esportistes i entitats públiques o privades es fonamenta en la recíproca confiança i exigeix una conducta professional íntegra, honrada, lleial, veraç i diligent.
2. Totes les persones consumidores i/o usuàries, alumnat, esportistes i entitats públiques o privades tenen el dret a rebre serveis professionals de l’Educació Física i Esportiva amb nivells de qualitat i seguretat que busquin l’excel•lència professional.

Per a concloure, cal esperar les informacions que es rebran demà des del Govern de l’Estat sobre la roda de premsa realitzada pel President i les mesures a prendre respecte la situació actual.

Us continuarem informant!!!
Atentament,

Segueix les pàgines oficials:
http://www.caib.es/sites/coronavirus.es
Twitter: @SalutGOIB
Facebook: @ConselleriaSalut