Convocat el Premi Consejo COLEF 2020 que distingeix la defensa de la Educació Física i Esportiva

El Consejo COLEF convoca el seu Premi 2020 per a distingir a la persona col·legiada que al llarg de la seva trajectòria professional hagi contribuït a la defensa de la corporació col·legial, de la professió o de les seves persones membres col·legiades, així com a impulsar i/o difondre l’educació física i esportiva i a garantir els interessos de la ciutadania en la prestació de serveis esportius.

Un any més el Consejo COLEF convoca la seva 40 edició dels Premis, que al llarg de diverses dècades han estat guardonades personalitats i institucions de reconegut prestigi que han defensat la professió, han difós o impulsat l’Educació Física i Esportiva, o han contribuït al fet que els serveis esportius es prestin amb garanties.

Han passat molts anys des que en 1981 es lliuressin els Premis a la Universitat de Granada, en la categoria d’Institució «per la seva labor a favor de l’Educació Física», i a Sr. Manuel Sevilla Corella, en la categoria de Personalitat, «per la col·laboració i suport al Col·legi de Prof. d’EF, i en general per la seva preocupació per l’Educació Física». Veure tota la llista de Premis i Distincions.

Ara, les actuals bases limiten el Premi a una única categoria, la que antany era de Personalitats. Els dos últims anys, 2018 i 2019, el guardó ha recaigut sobre dos professionals de reconegut prestigi, Sr. Rafael Nebot i Sr. Francisco Seirul·lo respectivament.

L’objecte de la convocatòria és premiar a la persona col·legiada que al llarg de la seva trajectòria professional hagi contribuït:

  • A la defensa d’aquesta corporació col·legial, de la professió o de les seves persones membres col·legiades.
  • A l’impuls o difusió de l’educació física i esportiva.
  • A garantir els interessos de la ciutadania en la prestació de serveis esportius.

Són els propis Col·legis autonòmics els qui proposen les candidatures de diferents personalitats, que després són sotmeses a votació pels membres del Ple del Consejo COLEF. En qualsevol cas, les bases actuals assenyalen que les persones candidates hauran de ser col·legiades en qualsevol de les modalitats possibles: exercents, no exercents o d’honor.

El termini de presentació de candidatures comença amb la publicació de la present convocatòria (26/08/2019) i finalitza el dilluns 09 de desembre de 2019 a les 13:59h.

El dimarts 17 de desembre de 2019, es publicarà en la web del Consejo COLEF el llistat definitiu de candidatures presentades i s’enviarà per correu electrònic a tots els Col·legis autonòmics i membres del Ple perquè en prengui coneixement. Els membres del Ple podran votar, via telemàtica, des del dimecres 18 de desembre de 2019 fins al dilluns 13 de gener de 2020 (23:59h.).

En cas que es presentin 4 o més candidatures, es realitzarà un sistema de votació a doble volta. Després d’una primera ronda, les 2 propostes amb major nombre de vots, seran votades en una segona volta. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president.

La candidatura més votada serà la seleccionada com a guanyadora del Premi del Consell COLEF 2020. La resolució es publicarà en la web i serà notificada a tots els Col·legis autonòmics i membres del Ple del Consejo COLEF el dilluns 21 de gener de 2020 (en cas de 4 o més candidatures, el dilluns 10 de febrer de 2020).

La Comissió Permanent juntament amb el Col·legi al qual pertany la persona premiada determinaran on i en quin acte es fa lliurament del Premi a la persona guanyadora.

La candidatura guanyadora serà proposada pel Consejo COLEF per a rebre el reconeixement de l’organització en la III Edició dels Premis, Medalles i Distincions d’Unió Professional 2020, en cas de ser convocat.


Si voleu proposar a algun col·legiat/da, si us plau, envieu-nos un correu electrònic a gerencia@colefillesbalears.com i la presentarem a la junta de govern per a valorar-la amb la resta de propostes.