Acceptació de funcions de Presidència per part de la, fins ara, vicepresidenta; Carmen Isabel Vera Gaspar (col·legiada 11248)

Com ja és públic des de fa setmanes, en Toni Muñoz Socias (col·legiat 13.245), expresident del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (endavant COLEF Illes Balears), és el nou gerent de la Fundació per a l’Esport Balear.

Per aquest motiu, la junta de govern d’aquesta corporació va proposar a la darrera reunió celebrada el passat dilluns 19 d’agost de 2019 a la Sra. Carmen Isabel Vera Gaspar (col·legiada 11248), fins al moment vicepresidenta del COLEF Illes Balears, que assumeixi les funcions de presidència fins al final de l’actual mandat; segons s’indica a l’article 26 dels estatuts del COLEF Illes Balears (BOIB núm. 128 de 23 de setembre de 2014), que en cas de vacant de la presidència, la vicepresidència ha d’assumir aquestes funcions.

La Sra. Carmen Isabel Vera Gaspar va acceptar assumir-les per motius de vacant, i avui dia ja s’ha reunit amb gerència del mateix col·legi professional en diferents ocasions per establir les primeres línies d’actuació de cara als mesos vinents.

Carmen Isabel Vera Gaspar és una educadora física esportiva amb molta experiència a les Illes Balears en relació a la gestió esportiva i al món de la docència.

Ha estat membre del COLEF Illes des de 2005. La major part d’anys en funcions de vocal, menys en aquesta legislatura, que ha ocupat el càrrec de vicepresidenta.

La seva actual feina està a l’Ajuntament de Muro, on desenvolupa les funcions de tècnica esportiva des de fa més de 14 anys.

A més, ha estat Cap d’àrea dels serveis esportius de l’Institut Municipal de l’Esport, responsable esportiu del Consell de Mallorca, i en altres etapes anteriors professora d’educació física.