OFERTA DE FEINA – Gerencia COLEF Illes Balears

A partir del mes d’octubre de 2019, la plaça de gerència del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de les Illes Balears queda vacant i, des de la Junta de Govern s’ha decidit publicar aquest lloc de feina per a tots aquells i aquelles Llicenciats/des o Graduats/des en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

A continuació es detallen les dades relacionades amb l’oferta laboral:

Lloc de treball: Gerent

Entitat: COLEF Illes Balears.

Municipi: Palma de Mallorca.

Requisits: Llicenciat/Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

Contacte: gerencia@colefillesbalears.com  

Data límit per enviar el CV: divendres 30 d’agost de 2019 a les 23.59h.

Contracte: jornada de 22,5 hores/setmana.

Sou: 14.893,32 € brut/anual, amb 12 pagues prorratejades.  

Horari:

– Dos dematins obligatoris d’atenció al col·legiat de manera presencial al despatx del COLEF Illes Balears. Avui dia són dilluns i dimecres de les 11h a les 14h.

– Al menys una tarda obligatòria d’atenció al col·legiat de manera presencial al despatx del COLEF Illes Balears. O dimarts o dijous de les 16.30 a les 19.30h.

– La resta de la jornada, horari flexible.

Observacions:

Es tindrà en compte el domini de la llengua catalana com a principal llengua per a la gestió de tota documentació relacionada amb el lloc de feina. 

Funcions del lloc de feina:

– Atenció al col·legiat/da: correu electrònic, presencial i via telefònica.

– Gestió continguts web: actualització ofertes de feina, formacions, notícies i altres materials web.

– Xarxes socials (Facebook i Twitter): generar publicacions relacionades amb els continguts ja treballat per altres vies. Creació de nous materials per a més publicacions de les mateixes xarxes socials.

– Gestió de nous projectes: preparació de documentació corporativa, convenis, desenvolupar tasques per generar feines per als col·legiats/des, etc (peritatges, valoració de proves físiques, etc.).

– Preparació i presencia a reunions de feina: amb empreses del sector, amb l’administració pública, amb la mateixa junta de govern, etc. 

– Representar l’entitat: acudir a presentacions, entrevistes, presentar formacions, participar a actes institucionals, etc.  

– Creació d’al·legacions i seguiment de les mateixes.

– Aquelles tasques o funcions relacionades amb el lloc de feina encomanades per la Junta de Govern i/o la presidenta.

*Per presentar-se a aquesta oferta de feina és imprescindible estar col·legiat.