Renovació del conveni de col·laboració entre la Direcció Insular d’Esports dels Consell de Mallorca i el COLEF Illes Balears per a 2019

Tal i com s’ha dut a terme els darrers anys, el COLEF Illes Balears ha tornat a renovar el conveni de col·laboració amb la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca.  

L’objectiu d’aquest conveni és difondre el coneixement i l’ensenyament de l’esport en el marc de l’Observatori Esportiu de Mallorca en relació a accions formatives i assessoraments per a tothom relacionat amb l’esport a Mallorca.

I a més, contribuir a incrementar els coneixements en matèria esportiva de les persones que assisteixin a aquestes accions.

Per tot això, cadascuna de les parts es compromet a dur a terme alguns punts que es detallen al conveni.